Kelander Rasmi Aktiviti BPSMPada 1 Ogos 2013, satu bengkel berkaitan Audit Dalaman Amalan Quality Environment Transformation System (QETS) telah diadakan di Jabatan Ketua Menteri Melaka (JKMM). Bahagian Pengurusan Sumber Manusia selaku urus setia induk telah menganjurkan bengkel tersebut di Bilik Tun Fatimah di Blok Bentara dan dihadiri oleh pegawai-pegawai audit dalaman yang telah dilantik oleh kesemua Bahagian/Unit di JKMM.

Bengkel ini diadakan bertujuan untuk memberi pemahaman kepada semua pegawai audit dalaman Amalan QETS mengenai kepentingan audit dalaman serta memberi pengetahuan mengenai aspek dokumentasi dan praktikal. Selain itu bengkel ini juga telah dapat memberi keyakinan kepada juruaudit dalaman dalam melaksanakan tugasan audit dalaman yang akan diadakan secara berkala. Bengkel ini juga bagi menyemak semula kriteria audit pelaksanaan bagi memudahkan lagi pelaksanaan Amalan QETS kelak. 

Bengkel yang diadakan selama sehari ini telah dikendalikan oleh penceramah daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC), Encik Mohd Lizuan bin Abd. Latif. Antara perkara-perkara yang diberi pendedahan kepada peserta semasa bengkel adalah asas pengauditan, kriteria untuk pemarkahan audit, aspek penilaian, pelan aktiviti audit QETS, kaedah penilaian, penambahbaikkan kriteria penilaian, latihan audit dalaman dan kaedah mengurus keputusan audit.

Diharapkan dengan adanya bengkel ini dapat memberi kelancaran perjalanan aktiviti pelaksanaan QETS di Jabatan Ketua Menteri Melaka.


Categories:

0 komen:

Post a Comment

Unordered List