Kelander Rasmi Aktiviti BPSM
Apakah itu resume? Sebagai seorang pekerja, anda tentu sedia maklum mengenai resume. Bagi yang masih belum bekerja, kami pasti anda pernah membuat resume atau sedang sibuk membuat resume sebagai langkah pertama untuk memohon pekerjaan. Tetapi, adakah anda faham fungsi resume? Adakah anda tahu cara yang betul bagaimana untuk menulis resume? Adakah anda pasti resume yang anda hasilkan selama ini menepati ciri-ciri resume yang baik serta menerangkan dengan jelas mengenai diri dan kebolehan anda? Hari ini, kami di BPSM akan berkongsi sedkit tip cara penulisan resume yang baik.

Resume atau surat permohonan kerja adalah penting kerana ia mewakili diri anda. Di dalam resume terkandung semua butiran mengenai diri, latar belakang pendidikan, pengalaman dan kebolehan anda. Ia seharusnya memperlihatkan cita-cita dan hasrat anda serta menunjukkan dengan jelas bagaimana kelayakan dan pengalaman yang anda miliki berkait dengan jawatan yang dipohon. Apabila anda memasuki alam pekerjaan, perlu untuk anda tahu betapa pentingnya fungsi resume sebagai pengganti diri setiap kali anda memohon jawatan yang diingini. Resume yang baik, persuasif dan menarik, mendorong bakal majikan membaca resume anda seterusnya melayakkan anda ke sesi temuduga. Oleh sebab itu, penting untuk anda tahu format sebenar penulisan resume serta cara menulisnya.

Surat permohonan pekerjaan

Permulaan Surat
 Mulakan surat anda dengan menonjolkan sikap anda yang berorentasikan perkhidmatan iaitu dengan menyebut apakah sumbangan anda kepada syarikat /organisasi. Misalnya :

  • Empat tahun pengajian saya di Universiti Utara Malaysia di tambah lagi dengan 2 tahun pengalaman bekerja sebagai penolong kepada pengurus personel dalam Syarikat Sinar Ringgit Sdn. Bhd. telah memberi saya keyakinan bahawa saya layak untuk memenuhi jawatan Penolong Pengurus Personel seperti yang tuan iklankan dalam akhbar NST kelmarin.
  • Artikel terbitan akhbar the STAR bertarikh 12 Januari 2001 ada menyebut bahawa syarikat tuan sedang berkembang maju dalam bidang teknologi maklumat. Saya percaya bahawa dengan ijazah pengurusan maklumat yang saya miliki ditambah pula dengan pengalaman praktikal yang saya ada akan membolehkan saya menjalankan tugas dengan baik selaku jurutera jualan anak syarikat tuan itu.
Isi surat
Ia harus membayangkan bahawa anda bukanlah manusia hebat. Anda hanya perlu jujur dan realistik dalam menerangkan kebolehan dan pencapaian anda.

Penutup surat
Perenggan akhir bukanlah untuk merumus isi surat, sebaliknya anda haruslah menunjukkan minat anda untuk menghadiri sesi temuduga tanpa memaksa atau meminta-minta atau mengarahkan mereka berbuat demikian. Misalnya“Jika tuan bersetuju dengan kelayakan dan pengalaman saya, silalah beritahu saya bilakah saya boleh ditemuduga. Tuan boleh menghubungi saya di alamat di atas atau menelefon saya pada nombor yang saya catatkan dalam resume saya ini.”RESUME

Resume atau dipanggil juga curiculum vitae, lembaran data atau bio-data ialah maklumat ringkas, tepat tetapi padat berkenaan kelulusan, pendidikan pengalaman pekerjaan, minat dan kebolehan seseorang. Ia memberitahu bakal majikan akan siapa anda, apa yang anda boleh lakukan, apa yang telah anda laksanakan dan apakah objektif kerjaya anda sebagai pemohon. Maklumat yang anda berikan haruslah mengandungi segala keterangan yang dapat membantu anda mencapai objektif menghantarnya iaitu untuk dipanggil dalam sesi temuduga, yang demikian ia seharusnya dirancang dengan teliti, menarik dan persuasif.

Format Resume
Lazimnya sesuatu resume mengandungi 5 bahagian iaitu tajuk, kelayakan, pengalaman kerja, maklumat peribadi dan perujuk.

Tajuk
Ia harus mencatatkan nama, alamat dan nombor telefon. Nyatakan juga objektif pekerjaan yang anda pohon.

Kelayakan
Ia ditulis mengikut kronologi dengan kelayakan terakhir dicatat paling atas. Masukan sekali nama dan alamat institusi, ijazah yang diterima dan kursus-kursus yang diambil serta tahun ijazah tersebut dianugerahkan.

Pengalaman Pekerjaan
Nyatakan nama dan alamat majikan, tarikh bekerja, nama pekerjaan dan tanggungjawab serta kemahiran dan pencapaian anda dalam organisasi tersebut. Sekiranya pemohon kurang mempunyai pengalaman pekerjaan, anda boleh menyatakan pekerjaan sukarela yang anda laksanakan sebaliknya jika anda mempunyai pengalaman yang sangat luas, anda boleh menyenaraikan tanggungjawab anda itu mengikut fungsi pekerjaan yang anda lakukan.

Maklumat Peribadi
Anda boleh masukkan maklumat seperti tarikh lahir, taraf perkahwinan, kesihatan dan minat.

Perujuk
Masukkan nama dan alamat 2 orang perujuk yang boleh menerangkan pengalaman, pendidikan atau perilaku anda tetapi anda hendaklah mendapatkan persetujuan mereka dahulu.


Bersempena dengan lawatan Ketua Pengarah UNESCO, PYT Iriinavokova ke Melaka baru-baru ini, satu majlis makan malam telah diadakan pada 22 Mei 2013, bertempat di Hotel Casa del Rio Bandar Hilir, Melaka. Majlis dihadiri oleh tetamu kehormat, Ketua Menteri Melaka, YAB Datuk Wira Ir Hj Idris bin Hj Haron. Turut hadir dalam majlis itu adalah Setiausaha Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, En Roslan bin Mat Nong dan ketua-ketua jabatan kerajaan negeri. Majlis ini telah berlangsung dengan jayanya. Tahniah! kepada semua yang terlibat.

1.         Pengenalan
Sesebuah organisasi diwujudkan untuk mencapai objektif tertentu. Pencapaian objektif tersebut sebahagian besarnya bergantung kepada peracangan kerja dan pengurusan sumber manusia yang berkesan. Pengurusan sumber manusia secara berkesan melibatkan proses pembangunan sumber manusia seperti mengenalpasti potensi, latihan dan komunikasi berkesan.
Ini boleh dilaksanakan melalui penilaian prestasi pegawai yang objektif, adil dan telus. Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam ini melibatkan proses penetapan Sasaran Kerja Tahunan (SKT), penilaian perlakuan dan pencapaian kerja pegawai dalam tempoh masa tertentu bagi mempertingkatkan kualiti dan produktiviti sesebuah jabatan. Berikut adalah senarai Pekeliling Perkhidmatan (PP) dan Surat Pekeliling Perkhidmatan (SPP) yang berkuatkuasa:-


2.         Tujuan
Sistem pengurusan prestasi perkhidmatan awam bagi sesebuah organisasi adalah bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas berhubung peranan dan tanggungjawab individu di dalam organisasi dalam mengurus Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) seperti berikut:-

             2.1       Ketua Jabatan- 

Berperanan menetukan arah haluan matlamat dan sasaran kerja tahunan organisasi serta memberi penekanan kepada pembangunan kerjaya pegawai

                        2.2       Pegawai Yang Dinilai (PYD) –

Pegawai atau kakitangan di dalam sesebuah organisasi yang dinilai oleh penyelia atau ketua jabatan.

                        2.3       Pegawai Penilai Pertama (PPP) –

Pegawai atasan atau penyelia yang terdekat kepada PYD dan mempunyai hubungan kerja secara langsung atau yang mengawasi kerjanya.  
                   
                        2.4       Pegawai Penilai Kedua (PPK) –

Pegawai atasan yang terdekat kepada PPP dan mempunyai hubungan kerja dengan PYD. Jika hanya terdapat satu peringkat penyeliaan, maka penilaian bolehlah dibuat oleh PPP sahaja.

                        2.5       Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) –

Dianggotai oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang anggota iaitu  Ketua Setiausaha Kementerian / Ketua Jabatan sebagai Pengerusi dan Timbalannya sebagai Ahli yang berperanan sebagai pihak yang mengesahkan markah penilaian prestasi, menentukan penempatan dan pembangunan kerjaya, bimbingan dan kaunseling, kelayakan untuk pergerakan gaji, pingat, bintang kebesaran dan surat penghargaan.

2.6  Urus Setia PPSM

Bahagian yang mengendalikan pengurusan personel sesebuah organisasi seperti Bahagian Sumber Manusia, Bahagian Perkhidmatan dan Bahagian Pentadbiran.

 3.         Ciri-ciri Sistem Penilaian Prestasi

            3.1    Penetapan SKT dan kajian semula pertengahan tahun;

            3.2    Penilaian prestasi yang objektif, adil dan telus;

            3.3    Pengiktirafan kegiatan dan sumbangan di luar tugas rasmi;

3.4   Penetapan wajaran markah mengikut aspek penilaian prestasi yang bersesuaian dengan peranan setiap kumpulan pegawai;

3.5    Penggunaan lima (5) jenis borang LNPT mengikut kumpulan pegawai; dan

3.6    Peranan PPSM sebagai pihak yang memastikan penilaian dibuat dengan objektif, adil dan telus.

4.         Carta Aliran pusingan proses pengurusan penilaian prestasi:-

 5.         Jadual Aliran proses pengurusan penilaian prestasi:-


6.         Jenis borang Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT):-
i) JPA (Prestasi) 1/2002 –  Pengurusan Tertinggi (Jawatan Utama Sektor 
                                                Awam
ii) JPA (Prestasi) 2/2002 – Pengurusan Tertinggi (Gred Khas)

iii) JPA (Prestasi) 3/2002 – Pengurusan dan Profesional

iv) JPA (Prestasi) 4/2002 – Sokongan I

v) JPA (Prestasi) 5/2002 – Sokongan II


7.         Format Sasaran Kerja Tahunan (SKT):-
8.         Kategori Pencapaian Prestasi PegawaiBahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Ketua Menteri Melaka dengan kerjasama Institut Pengurusan Integriti Melaka (INSPIM) telah  menganjurkan Program Transformasi Minda (PTM) Siri 3 tahun 2013 pada 14 Mei 2013 hingga 21 Mei 2013 bertempat di Hang Tuah World Heritage Hotel, Melaka. Program ini adalah selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan  Bil.14 Tahun 2012 bagi menggantikan Kursus Induksi Umum untuk tujuan pengesahan jawatan dalam perkhidmatan bagi pegawai dan kakitangan lantikan baru bertaraf tetap. Peserta bagi program ini adalah seramai 83 orang yang terdiri daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan negeri Melaka.

Program PTM ini juga merangkumi modul ceramah yang akan dibentangkan oleh penceramah-penceramah jemputan yang terdiri daripada Jabatan Perkhidmatan Awam, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia,  Institut Integriti Malaysia (IIM), Unit Pemodenan Tadbiran & Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)  dan lain-lain. Modul yang disampaikan adalah berkait rapat dengan peraturan, garis panduan dan perkhidmatan yang perlu dipatuhi oleh penjawat awam.

Selain itu, peserta-peserta PTM juga didedahkan kepada program khidmat masyarakat atau lebih dikenali sebagai "Community Service Responsibility" (CSR). Program CSR adalah bertujuan mendekatkan para peserta kepada program-program kemasyarakatan bagi membantu meringankan beban masyarakat. Program ini juga dapat memberi pendedahan dan kesedaran kepada peserta PTM bahawa masih terdapat sebilangan kecil masyarakat yang hidup serba kekurangan dalam kemodenan dan kemajuan pada masa kini.

Peserta PTM telah menjayakan program CSR pada 19 Mei 2013 jam 8.00 pagi hingga 3.00 petang di rumah Puan Munah binti Samad di Kampung Bukit Beruang, Melaka bersama ahli Jawatankuasa Kampung yang lain. Di antara aktiviti yang dilaksanakan adalah pembersihan sekitar kawasan luar dan dalam rumah. Para peserta turut menyumbang barangan keperluan harian seperti kipas, rak pinggan-mangkuk serta barangan keperluan dapur. Encik Roslan Bin Mat Nong, Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Ketua Menteri Melaka telah berbesar hati menyumbangkan sebuah sinki dapur buat Puan Munah sekeluarga. Sumbangan-sumbangan yang telah diberikan mampu memberikan keluarga Puan Munah menikmati keluarga yang lebih selesa.

            Program CSR yang telah dianjurkan ini dilihat mampu menerapkan kepada peserta selaku penjawat awam sikap peka dengan keadaan masyarakat sekeliling seiring dengan hasrat Ketua Setiausaha Negara iaitu "Merakyatkan Perkhidmatan Awam" dalam melaksanakan tanggungjawab kepada masyarakat yang memerlukan bantuan dan sokongan. Justeru, melalui Kursus PTM dapat melahirkan modal insan yang berdaya tahan, pro-aktif dan kompetitif  di negeri Melaka khususnya.

Hari ini, kami di BPSM akan berkongsi serba sedikit mengenai 8 faktor yang diperlukan oleh seorang pekerja. Lupakan dulu mengenai kenaikan pangkat dan gaji. Soal gaji tinggi bukan faktor utama pekerja akan melaksanakan tugas pada tahap yang terbaik. Komitmen, cara bekerja dan motivasi diri bukan bersandarkan pada gaji semata-mata. Untuk laksanakan tugas dan memahami apa yang diperlukan oleh sesebuah organisasi, pekerja sememangnya memerlukan 8 faktor ini. Dan mereka mengharapkan anda sebagai majikan untuk melaksanakannya.

  • KEBEBASAN

Bergantung kepada tahap tugas yang di berikan, para pekerja mempunyai pelbagai kaedah bagaimana untuk melaksanakan tugas itu. Setiap tugasan yang di beri menjanjikan hasil yang berlainan mengikut tahap komitmen yang di berikan oleh pekerja. Sebaiknya, berikan mereka kebebasan dan ruang untuk mereka curahkan idea dalam melaksanakan setiap tugasan mengikut cara yang mereka rasakan terbaik disamping turut menjanjikan hasil yang cemerlang kepda organisasi.

  • SASARAN

Meletakkan sasaran kepada sesuatu tugasan yang di lakukan akan mewujudkan kesedaran kepada pekerja akan pentingnya tujuan sesuatu tugasan itu. Majikan perlu tanamkan makna sebenar kenapa pekerja perlu lakukan sesuatu tugasan itu walaupun berulang kali. Pastikan mereka sedia maklum akan sasaran-sasaran organisasi anda kerana tanpa sasaran, kerja yang di lakukan tidak memberi sebarang makna, malahan menyumbang kepada kualiti kerja yang rendah.

  •  MISI

Pastikan pekerja sedia maklum tentang sesuatu misi yang mahu dicapai oleh organisasi mengikut keutamaan sama ada kepentingan pelanggan, kepentingan organisasi atau kepentingan komuniti. dan jika boleh, biarkan mereka mencipta misi mereka sendiri untuk mereka capai.

  •  JANGKAAN

Setiap tugas perlukan jangkaan asas bergantung kepada cara sesuatu situasi tertentu di tangani. Sesuatu tugas menjadi lebih tertekan apabila pekerja tidak peka terhadap jangkaan majikan dari masa ke semasa. Apabila sesuatu perubahan di perlukan, pastikan ada perbincang dibuat mengenai apa yang perlu di ubah dan cara mengubahnya. Apabila pekerja  gagal berbuat demikian, penting untuk mereka terangkan mengapa mereka membuat keputusan itu.

  • ISI

Setiap pekerja berhak memberi sebarang cadangan dan idea. Menafikan hak mereka bersuara dan mematikan idea-idea mereka tanpa pertimbangan seolah-olah anda menggaji robot. Robot tidak peduli soal hak dan kepentingan bersuara. Hentikan itu. Berikan hak dan laluan mudah kepada pekerja untuk bersuara dan berkongsi idea. Apabila satu idea yang di utarakan tidak mendapat merit, ambil sedikit masa untuk terangkan kenapa tidak. Anda tidak perlu terima dan laksanakan kesemua cadangan, tetapi apa yang boleh anda lakukan adalah buat mereka rasa di hargai dengan idea mereka itu.

  • HUBUNGAN

Hentikan tanggapan anda bahawa pekerja bekerja untuk gaji semata-mata. Mereka sebenarnya mahu bekerja bersama dan untuk masyarakat. Ucapan yang baik, perbualan mengenai keluarga dan peribadi serta selami hati mereka untuk melihat apa yang mereka perlukan. Perkara-perkara ini adalah lebih penting daripada mesyuarat formal atau penilaian pekerja.

  • KETEKALAN (KONSISTENSI)

Kebanyakan pekerja boleh berurusan dengan majikan walaupun majikan tersebut suka mendesak dan suka mengkritik selagi dia melayan semua pekerja dengan cara yang sama. Di samping majikan perlu melayan setiap pekerja dengan cara berbeza, majikan juga perlu melayan pekerja dengan adil. dua perkara ini adalah berbeza. Kunci untuk mengekalkan konsistensi adalah dengan cara komunikasi. Mereka berhak dan perlu faham mengapa sesuatu keputusan di ambil. Dan semua ini bergantung kepada cara majikan berkomunikasi dengan pekerja.

  • MASA DEPAN

Setiap kerja perlu ada potensi ke arah sesuatu yang baru, tidak kiralah di dalam atau luar organisasi. Walaupun anda bekerja bukan dalam bidang yang anda mahukan, tetapi tidak salah jika belajar sesuatu yang baru. Sebagai majikan, anda patut lebih peka kepada hal-hal pekerja anda jika anda mahu mereka komited bekerja untuk anda.Pagi 7 Mei 2013 merupakan detik bersejarah kepada seluruh rakyat Melaka dan Adun Sungai Udang, YAB Datuk Wira Ir Idris Haron khususnya, apabila beliau mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka yang ke-10 menggantikan Datuk Seri Mohd Ali Rustam, Mantan Ketua Menteri Melaka. Majlis Angkat Sumpah telah diadakan di hadapan Yang Dipertua Negeri, Tun Mohd. Khalil Yaakob. 
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) 
merakamkan 
Setinggi-tinggi Tahniah dan Selamat Datang kepada
 Ketua Menteri Melaka yang baru 
YAB Datuk Wira Ir Idris Haron

yang telah memulakan tugas sejak 7 Mei 2013.
Tanggal 7 Mei 2013 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia telah menerima kunjungan daripada Mantan Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Mohd Ali bin Mohd Rustam. Lawatan mesra beliau itu adalah salah satu rangka lawatan tanda terima kasih beliau kepada kakitangan Jabatan Ketua Menteri Melaka, yang selama 13 Tahun bersama-sama beliau membangunkan serta memajukan negeri Melaka. 

Daripada pihak Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kami berasa bangga dan teruja dengan kehadiran beliau ke pejabat kami.  Kami berharap beliau terus maju dan berjaya. 
Terima Kasih Datuk! 
Terima Kasih membawa Melaka ke Tahap sekarang ini.
Jasa dan Budi Datuk akan terus Kami Kenang.


Sesebuah Organisasi pada kebiasaannya berkait rapat dengan pengurusan syarikat. Bila menyentuh tentang pengurusan oerganisasi, banyak pekara yang perlu dititik beratkan seperti Misi dan Visi, Strategi, Pelan Pemasaran, Produk, Khidmat Pelanggan sehinggalah Pengurusan Pekerja.

 Semua aspek di atas perlu diuruskan oleh organisasi yang cemerlang. Apa faktor utama dalam penghasilan organisasi cemerlang? Sudah tentu kakitangannya. Kakitangan yang bagus akan menyelamatkan sesebuah organisasi sama ada dari sudut pengurusan, pelan perancangan, kawalan kualiti, khidmat pelanggan dan sebagainya. Mereka dapat mengatasi pelbagai masalah yang dihadapi dengan kreativiti mereka.

Bagaimana Untuk mendapatkan Orang yang bagus dalam organisasi dan apa yang syarikat perlu buat?Terdapat 5 Kunci Utama dalam menguruskan Organisasi yang cemerlang

aa)     Upah orang yang betul

-Permasalahan yang sering berlaku di mana-mana syarikat kini ialah mereka mengambil pekerja dengan cara “KABEL” dalam maksud lain bantuan orang dalam. Ianya adalah tidak sepatutnya berlaku kerana kita tidak meneliti sepenuhnya kemampuan pekerja tersebut. Secara Keseluruhannya pengambilan pekerja melalui cara itu tidak salah asalkan pekerja tersebut benar-benar memiliki status yang benar-benar layak untuk mengisi jawatan tersebut.

bb)    Beri Mereka Kelengkapan Yang baik untuk melakukan Kerja

-Kita sebagai majikan hendaklah bersikap terbuka dan cubalah letakkan diri anda di tempat mereka yang di bawah anda. Fikirkan dan teliti dengan khususnya apa yang mereka perlukan untuk menghasilkan kerja yang lebih baik. Tanya diri anda samaada  kelengkapan yang anda sediakan memenuhi keperluan mereka.

cc)    Berikan Maklum Balas Positif

-Ini adalah antara pekara yang terpenting dalam sesebuah organisasi. Sebagai majikan anda seharusnya memberikan maklum balas yang baik terhadap tugas yang dilakukan oleh para pekerja anda. Ianya amat penting dalam meningkatkan produktiviti mereka. Sebagai pekerja mereka sentiasa ingin tahu adakah mereka laukan kerja dengan baik, adakah kerja yang dibuat dilaksanakan dengan jayanya.

dd)   Bangunkan Mereka

- Organisasi atau syarikat bukanlah sesuatu entity yang boleh berkembang secara sendirinya. Mungkin peningkatan produktiviti, peningkatan tahap efisen, peningkatan keuntungan  dan sebagainya menampakkan sesebuah organisasi kelihatan berkembang.
Faktor utama sesebuah organisasi dalam mencapai tahap tersebut adalah orang di dalamnya. Sebagai majikan, sentiasalah bagunkan para pekerja dengan pelbagai pendekatan seperti motivasi diri dan sentiasa beri peluang kepada mereka untuk belajar dan mencuba pekara baru.


ee)    Hargai Mereka

-Sebagai majikan, pernahkah anda terfikir sebab utama kenapa pekerja meletakkan jawatn. Ianya kerana pengurusan yang tidak efektif dan majikan yang tidak memikirkan kebajikan pekerja.Mereka akan terus setia bekerja jika berada di bawah pengurusandan kepimpinan yang cemerlang. Fahamilah keperluan mereka, iktiraf dan berilaj mereka anugerah atas kejayaan mereka.Tunjukanlah bahawa mereka begitu penting dalam organisasi tersebut.


Inilah antara faktor bagaimana untuk memastikan sesebuah organisasi yang cemerlang. Satu tip yang perlu disematkan di dalam diri setiap insan, tanamkan rasa bahawa kita saling memerlukan antara stu sama lain. Hargai mereka sebagai satu organisasi dan bukannya orang bawahan.


sumber : http://wanwma.com/soal-jawab/ciri-ciri-organisasi-cemerlang/

Unordered List